Контакти
  • Нашият адрес: София, ул. Александър Фол 2
website logo
Регистрация
  • Телефон: 0887 99 82 47

Становища и Анализи

01 Feb 2022

АКЦИЗ ТЮТЮН ЗА НАРГИЛЕ

                Предложение от Българска Наргиле Асоциация за промени в начина на облагане на тютюн за наргиле в ЗАДС

 

Наргиле асоциация

През

15 Apr 2021

наргиле - цигари

Наслаждаването на пушенето на наргиле същото ли е като пушенето на цигари?


Не. Всички тютюневи изделия имат рискове, но сравняването на наргилето с цигарите е погрешно и подвеждащо.

Наргилето се загрява