Контакти
  • Нашият адрес: София, ул. Александър Фол 2
website logo
Регистрация
  • Телефон: 0887 99 82 47

Мисия

Основната мисия на БНА ( Българска Наргиле Асоциация ) да попoлизира своята дейност, да разпространява знания и умения, като повишава наргиле културата и резултатите от нейната дейност да допринесат за развитието на бизнеса в България. Да обедини всички в наргиле бранша, с цел повишаване имиджа и доброто име на този отрасъл, който дава работа на поне 60.000 хил. души в страната. Защото заедно сме силни, защото заедно ще бъдем чути, защото СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!

Цели

Сдружението има за цел да защитава правата и интересите на своите членове и бизнес партньори пред държавни органи и институции, както и пред сродни организации в страната и чужбина. Да отстоява интересите на членовете си , свързани с развитието на дейността им, като организира , коoрдинира и поощрява развитието на дейността им в България. Да следи за спазване на професионалната етика и принципите на лоялна конкуренция между членовете на асоциациата и други лица, имащи същият предмет на дейност.