Наслаждаването на пушенето на наргиле същото ли е като пушенето на цигари?


Не. Всички тютюневи изделия имат рискове, но сравняването на наргилето с цигарите е погрешно и подвеждащо.

Наргилето се загрява при температура, която е четири пъти по-студена от горящата цигара и създава аерозол, който е 75% вода (60%) и глицерол (15%). За разлика от това цигареният дим е 75% катран, въглероден оксид и никотин .(1)

Повечето хора се радват на наргилето умерено, много по-рядко, отколкото типичните пушачи палят цигара. Например в Германия средните потребители на наргиле правят това веднъж или два пъти седмично. За сравнение, средният немски пушач на цигари ще пуши 20 до 30 цигари на ден .

В България потребители на наргиле правят това  два, три пъти седмично. За сравнение, средният български пушач на цигари ще пуши 15 до 35 цигари на ден . (2)

Наргилето отнема време за подготовка и не може да бъде транспортиран лесно или да се използва „в движение“. Наргилето е уникален културен и социален опит, чиято история, съставки и употреба го правят несравним с други тютюневи изделия, характеризиращи се с висока честота на употреба.


[1] Център за сътрудничество за научни изследвания във връзка с тютюна. Предварително сравнение на ароматизирания аерозол от тютюневи тръби с цигарен дим. Уилкинсън, октомври 2019

[2] Германски федерален институт за оценка на риска, Waterpipe - Често задавани въпроси, онлайн, 17 октомври 2011 г.