Предложение от Българска Наргиле Асоциация за промени в начина на облагане на тютюн за наргиле в ЗАДС

 

Наргиле асоциация

През последните няколко години се наблюдава тенденция за ръст на интереса към пушенето на наргиле. В резултат на това основните представители на бизнеса се обединяват в Българската Наргиле Асоциация за да защитават интересите на всички засегнати страни.

Пушенето на наргиле е доказано по-малко вредно от пушенето на друг вид тютюн като например цигари поради факта, че тютюна не гори, а само се нагрява и дима преминава през вода.

Наргилета се предлагат в повечето заведения като услуга като вече са налице и много специализирани наргиле барове където могат да се опитат разнообразие от аромати. Малки разфасовки тютюн за наргиле се предлага все повече и повече в магазини за алкохол и цигари както и специализираните наргиле магазини в по-големите градове.

Българска Наргиле Асоциация обединява всички тези заинтересовани страни – от вносители, през дистрибутори/ търговци до заведения и наргиле магазини за да защитава общия интерес.

Проблеми в сектора

 • Значително ниво на контрабанда – от два до три пъти по-голямо количество нелегално внесен тютюн от легално внесения тютюн за наргиле в страната. При средно-месечно количество на легално продаден тютюн за наргиле в България 1.5-2 тона, по наша информация нелегалния внос е в размер на около 4-5 тона.
 • Облагане в общ знаменател с нарязан тютюн за пушене – тютюна за наргиле представлява смес от 15-20% нарязани тютюневи листа и около 80% глицерин и меласа (необлагаеми с акциз субстанции), която е съвсем различна от другите продукти в този митнически код като например тютюн за свиване (100% съдържание на тютюневи листа).
 • Употребата на контрабандно внесени некачествени смеси без наличие на бандерол предлагани по заведения и търговци поради значително по-ниската цена, което е предпоставка за предлагане на продукти на пазара с неясен произход и възможни последици за здравето.
 • Значителна разлика между сумата на акциза на килограм между България (152 лв/ килограм) и други европейски пазари за тази стока като например Германия и Испания, което води до голямо ниво на контрабанда от тези държави.

Предложения и съпоставка с ЕС

 • Обособяване на тютюн за наргиле в отделен код, където да се облага конкретно този продукт поради естеството му.
 • Акцизна ставка съобразена с другите основни пазари за този продукт – при изравнени ставки ще се елиминира контрабандата по естествен начин, което ще доведе до повече приходи в бюджета.
 • Съпоставка с основните европейски пазари:
 •  Германия (от 01.01.2022) - 30.66 евро/ килограм + 13.13% от регистрираната цена на килограм за конкретния продукт (средно около 40-45 евро/ килограм)
 •  Испания (от 01.01.2022) – 28.4% от регистрираната бандеролна цена на килограм или минимум 22 евро (което от двете е по-високо); средно около 30-35 евро/ килограм

Предложения за промени в ЗАДС и начин на облагане

 • Обособяване на тютюн за наргиле в отделен член от ЗАДС, където да се споменава сумата на акциза за единица (килограм) по подобие на пури и пурети, които са обособени в чл. 37 от ЗАДС.
 • Промени в чл. 12 ал. 2 касаещ конкретно тютюн за пушене с водна лула (тютюн за наргиле) – разграничаване от другия фино нарязан тютюн за пушене.
 • Допълнителни промени при необходимост в ППЗАДС

Предложение за размер на акциза за единица

На база опита на членовете на Българска Наргиле Асоциация предлагаме следните опции съобразени с текущото Европейско законодателство и практиките в другите основни за този продукт държави:

 1. Твърда ставка в размер на 100 лв за килограм тютюн за наргиле
 2. Твърда ставка в размер на 60 лв за килограм + 15% от регистрираната цена на килограм
 3. Адвалорен данък в размер на 33% от регистрираната цена на килограм или минимум 90 лв за килограм, което от двете е по-високо

 

Очаквани резултати

При въвеждането на конкретните предложения ще бъде намален драстично нелегалния внос на този продукт. Това ще доведе до увеличаване на приходите от акциз, ДДС и данък печалба в хазната и изсветляване на сектора.

Всички страни във веригата – вносители, търговци, дистрибутори, заведения и крайни клиенти ще увеличат обемите си и ще работят с качествен продукт, гаранция за което е бандерола.

За Българска Наргиле Асоциация

 

Ние сме на разположение за всякакви детайлни дискусии относно сектора, който представляваме!

Повече информация за нас на www.bha.bg